Ważne informacje

Najważniejsze dokumenty naszego Liceum

Sprawdź

Ramowe plany nauczania

Po szkole podstawowej na lata 2023 – 2027

Profil humanistyczny

Profil humanistyczny

Profil matematyczno-fizyczny

Profil matematyczno-fizyczny

Profil biologiczno-chemiczny

Profil biologiczno-chemiczny

Profil językowy

Profil językowy

Profil matematyczno-informatyczny

Profil matematyczno-informatyczny

Po szkole podstawowej na lata 2022 – 2026

Profil humanistyczny

Profil humanistyczny

Profil matematyczno-fizyczny

Profil matematyczno-fizyczny

Profil biologiczno-chemiczny

Profil biologiczno-chemiczny

Po szkole podstawowej na lata 2021 – 2025

Profil językowy

Profil językowy

Profil matematyczno-fizyczny

Profil matematyczno-informatyczny

Po szkole podstawowej na lata 2024 – 2028

Profil humanistyczny

Profil humanistyczny

Profil matematyczno-fizyczny

Profil matematyczno-fizyczny

Profil biologiczno-chemiczny

Profil biologiczno-chemiczny

Profil matematyczno-informatyczny

Profil matematyczno-informatyczny

Profil językowy

Profil językowy

Sprawdź

Przedmiotowe zasady oceniania z:

Sprawdź inne

Przydatne linki