Franciszkańskie Liceum
Ogólnokształcące w Toruniu

Kontakt

ul. Poznańska 49, 87-100 Toruń
56 662 62 53
flo@flo.torun.pl

Sekretariat

Czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach:

• rok szkolny 7.00 – 16.00
• wakacje i ferie 9.00 – 13.00

Dyrekcja

Dyrektor o. mgr Justyn K. Berus OFM
tel: 665 988 241

Wicedyrektor dr Anna Łapo
tel: 797 907 778

Rachunek bankowy

PKO BP S.A.
PL 23 1440 1387 0000 0000 1552 3708

NIP: 956 230 31 24
REGON: 341415470

Napisz do nas

  Nasze social media

  Franciszkańskie dzieła

  1% podatku na działalność
  Fundacji Hodos

  Fundacja, jak co roku, będzie przyznawała stypendia dla uczniów Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Poniżej można się zapoznać z naszymi celami.

  Wspieraj naszą szkołę

  KRS: 0000419261

  1.

  Finansujemy programy stypendialne dla młodzieży uczącej się we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.

  2.

  Wspieramy inicjatywy Franciszkańskiego Liceum w Toruniu poprzez fundowanie stypendiów dla uboższej i zdolnej młodzieży oraz finansujemy wyżywienie i pozalekcyjne formy nauczania.

  3.

  Pośredniczymy w pozyskiwaniu środków na działalność formacyjną kandydatów do kapłaństwa z franciszkańskiego seminarium duchownego we Wronkach.