Informujemy, że w dniu 1 lutego 2023 r. rozpoczynamy nabór do Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu na rok szkolny 2023/2024.

Dokumenty rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z listą wymaganej dokumentacji

Stypendium

Niezbędne dokumenty dla osób starających się o stypendium Fundacji Hodos

Zapoznaj się

Profile klas w roku szkolnym 2023/2024

Profil humanistyczny

Przedmioty rozszerzone:

Język polski + Historia + Wiedza o społeczeństwie

Profil Językowy

Przedmioty rozszerzone:

Język polski + Historia + Język angielski

Profil matematyczno-fizyczny

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka + Fizyka + Język angielski

Profil biologiczno-chemiczny

Przedmioty rozszerzone:

Biologia + Chemia + Język angielski

Profil matematyczno - informatyczny

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka + Informatyka + Język angielski
Zapraszamy

Czego możesz spodziewać się w naszym Liceum?

Nowoczesna architektura

W centrum naszej szkoły ukryte jest zadbane patio, gdzie nasi uczniowie odpoczywają podczas przerw.

Zajęcia dodatkowe

Nasz program szkolny staramy się wzbogacić o atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, które rozwijają pasje uczniów i pomagają im wybrać przyszły zawód. Sprawdź listę >>

Liceum na Podgórzu

Nasza lokalizacja jest doskonale skomunikowana zarówno ze wszystkimi dzielnicami lewego brzegu Torunia, jak i ze Starówką.

Kameralna społeczność

Niewielka liczba uczniów sprawia, że do nauczania każdego licealisty podchodzimy indywidualnie.

Infrastruktura

Można u nas znaleźć Bibliotekę Franciszkańską, świetnie wyposażoną siłownię i Kaplicę Adoracyjną.

Przyjazne i twórcze otoczenie

Jesteśmy otwarci na każdego członka naszej społeczności i staramy się odpowiadać na wszystkie jego potrzeby.

Eventy i wycieczki

Aby rozwijać tożsamość kulturową naszych podopiecznych staramy się uatrakcyjnić program szkolny o wydarzenia integracyjne oraz wycieczki „Szlakami Wiary”.

Wychowujemy dobrych ludzi

Nasze Liceum jest otwarte również na osoby niewierzące czy poszukujące. Naszym głównym celem jest wychować dobrych, uczynnych ludzi.

Wartości chrześcijańskie

Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich.
Zapraszamy do FLO

Sprawdź warunki przyjęcia

Nasze Liceum jest dostępne dla wszystkich, którzy pragną realizować w niej swoją edukację. Nie jest to szkoła elitarna ze względu na przynależność do Kościoła Katolickiego czy ze względu na status materialny.

Zasady rekrutacji

Aby zostać naszym uczniem należy przejść trzy etapy postępowania kwalifikacyjnego

Krok 1. Rozmowa wstępna z dyrektorem szkoły

Wcześniej prosimy o telefoniczne, osobiste lub mailowe uzgodnienie terminu. Rozmowa odbywa się w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.

Krok 2. Złożenie dokumentów do sekretariatu

Należy dostarczyć: podanie o przyjęcie do szkoły, ankietę personalną, opinię wychowawcy klasy, opinię proboszcza parafii lub katechety (nie dotyczy niekatolików), informację o szczególnych osiągnięciach, dowód opłaty wpisowej (60 zł). Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia z systemu)należy złożyć do 3. lipca.

Krok 3. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów

Wyniki rekrutacji uczniów przyjętych do klasy I będą podane 04. lipca. Do 08. lipca rodzic lub opiekun prawny podpisuje umowę o świadczenie usług edukacyjnych przez Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące. Kandydat dostarcza oryginały dokumentów.

Czesne

Nauka w szkole jest odpłatna. Miesięczne czesne wynosi 510 zł. Osoby z trudnościami materialnymi mogą ubiegać się o stypendium Fundacji Hodos. Jeśli kandydat należy do Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu – może ubiegać się o stypendium Proboszcza Parafii.

Płatność czesnego do 10. dnia miesiąca na konto: PKO BP S.A. PL 23 1440 1387 0000 0000 1552 3708. Dla rodzeństwa przysługują rabaty: 50% kwoty czesnego dla drugiego dziecka.

Koszt czesnego

510 zł

co miesiąc

Zobacz naszą szkołę

Przyjdź na dni otwarte

17

lutego 2023

(piątek) godz. 16:30 – 18:30

17

marca 2023

(piątek) godz. 16:30 – 18:30

21

kwietnia 2023

(piątek) godz. 16:30 – 18:30

19

maja 2023

(piątek) godz. 16:30 – 18:30

16

czerwca 2023

(piątek) godz. 16:30 – 18:30

17

czerwca 2023

(sobota) godz. 10:30 – 12:30

Rekrutacja

Zapraszamy do kontaktu

Adres

Franciszkańskie Liceum
Ogólnokształcące w Toruniu
ul. Poznańska 49, 87-100 Toruń

Kontakt

tel: 56 662 62 53
email: flo@flo.torun.pl

Sekretariat

poniedziałek – piątek
godz. 7:00 – 16:00

Bądź na bieżąco! Sprawdź nasze social media!