Język migowy

Od 2017 roku w naszym programie nauczania pojawił się nowy przedmiot uzupełniający, jakim jest JĘZYK MIGOWY. Zajęcia PJM (Polski Język Migowy) prowadzi Pani mgr Marta Belzyt z BWN-KODA Kujawsko - Pomorskie Centrum Języka Migowego w Bydgoszczy. Uczniowie uczą się na wszystkich poziomach zaawansowania (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany). Młodzież uczy się nie tylko znaków języka migowego, ale również poznaje techniki komunikacyjne, jakimi posługują się Głusi, zapoznaje się z Kulturą Głuchych, savoir vivre Głuchych i wiele innych. Język migowy to pierwszy krok uczniów do przełamywania barier komunikacyjnych z tym środowiskiem. Cieszymy się, że nasi uczniowie będą przygotowani do pierwszego kontaktu z Głuchymi, do udzielenia im pomocy, wsparcia ich w życiu codziennym. Nauka języka migowego umożliwia im dostęp do grona osób posługujących się tym językiem, jak również przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, do których zaliczają się Głusi.

Komentowanie jest niedostępne.