Kadra

Dyrektor Szkoły, prefekt, nauczyciel religii - o. mgr Justyn Krzysztof Berus OFM

Wicedyrektor Szkoły - dr Anna Łapo

Nauczyciel języka angielskiego - mgr Wojciech Falarski

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie - mgr Agnieszka Goliasz

Nauczyciel matematyki - mgr Wiesław Malarski

Nauczyciel wychowania fizycznego - mgr Zbigniew Trybel

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - mgr Alina Piekańska

Nauczyciel biologii - mgr Marzena Makowska

Nauczyciel języka polskiego - mgr Alina Bartosiak-Konkolewska

Nauczyciel fizyki i informatyki - mgr Krzysztof Jaroszewski

Nauczyciel języka hiszpańskiego - mgr Izabela Daroń-Wojciechowska

Nauczyciel języka łacińskiego - mgr Dorota Rybacka

Nauczyciel historii - mgr Zbigniew Milkiewicz

Nauczyciel chemii - mgr Ewa Wawrzyniak

Nauczyciel języka polskiego - dr Joanna Wnuczyńska

Nauczyciel języka angielskiego - mgr Anna Mol

Nauczyciel historii - mgr Marcin Empel

Nauczyciel geografii - mgr Agata Sieniawska

Nauczyciel muzyki - mgr Jakub Mówka

Nauczyciel języka migowego - mgr Sylwia Fedus