Kadra

Dyrektor Szkoły, prefekt, nauczyciel religii

o. mgr Justyn Krzysztof Berus OFM

Pochodzi z Jarocina. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w roku 2006. Po zakończeniu studiów pełnił posługę duszpasterską we wspólnocie i parafii w Olsztynie - Zatorzu. Przez dwa lata był katechetą w Gimnazjum nr 11 im. Hieronima Skurpskiego w Olsztynie. 

Wicedyrektor Szkoły
dr Anna Łapo

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalności: edukacja rodzinna i wychowanie seksualne oraz edukacja ustawiczna). W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie dysertacji "Koncepcje wychowania do życia małżeńskiego i rodzinnego w nauczaniu Kościołów chrześcijańskich. Studium porównawcze".


 

Nauczyciel języka angielskiego
mgr Wojciech Falarski

Rodowity torunianin. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, a następnie anglistykę w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pracował w kilku toruńskich liceach, od wielu lat związany z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Szkole Laboratorium. Autor przekładów z literatury irlandzkiej, artykułów i książki o monastycyzmie. Miłośnik Toskanii, literatury anglojęzycznej i malarstwa holenderskiego.


 

Nauczyciel chemii, biologii, geografii
mgr Michalina Ehlert

Doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz nauczyciel chemii w Technikum TEB Edukacja sp. z o.o. W 2015 r. uzyskała tytuł magistra na kierunku Biologia w specjalności biologia ogólna i molekularna. Badania do swojej pracy magisterskiej wykonywała w Zakładzie Mikrobiologii oznaczając całkowitą liczebność bakterii i promieniowców hodowalnych w glebie z pustyni Atakama z wykorzystaniem różnych procedur izolacji i podłóż o różnym składzie. W 2016 r. uzyskała tytuł magistra na kierunku Chemia o specjalności chemia ogólna. Prowadzone badania do pracy magisterskiej polegały na zbadaniu właściwości fotokatalitycznych i antybakteryjnych nanowłókien, nanoprętów i nanorurek czystego, jak i pokrytego bionanosrebrem ditlenku tytanu. W wolnych chwilach zajmuje się grą na keyboardzie, śpiewem i słuchaniem dobrej muzyki.


 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
mgr Agnieszka Goliasz

Studia odbyła na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu, na kierunku historia, ze specjalizacją wiedza o kulturze oraz wiedza o społeczeństwie (licencjat: "Zagadnienie lęku w kulturze polskiej doby baroku", magisterium: "Cichociemni i ich powojenne losy"). Doświadczenie zawodowe zdobyła w Akademii Przyszłości, wspierając Stowarzyszenie Wiosna w koordynacji ich programu w placówce toruńskiej. Obecnie studiuje na kierunku filologia włoska (UMK). Należy do wspólnoty neokatechumenalnej działającej przy parafii Kościoła p.w. św. Józefa). Ceni sobie takie wartości jak wiara, historia, kultura, Ojczyzna.


 

Nauczyciel matematyki
mgr Wiesław Malarski

Urodzony w Inowrocławiu, a od 1977 roku zamieszkały w Toruniu absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1977 obronił pracę magisterską pisaną pod kierownictwem prof. dr Leona Jeśmanowicza "Przestrzenie LP". Jest nauczycielem z wieloletnim stażem zawodowym wynoszącym 43 lata. Od wielu lat pełni funkcję egzaminatora nowej matury pracując w komisjach sprawdzających prace maturalne. Za osiągnięcia zawodowe odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Edukacji Narodowej. W wolnych chwilach pasjonuje się sportem. W młodości czynnie uprawiał pływanie i koszykówkę. Obecnie rekreacyjnie grywa w tenisa. Lubi podróże dalekie i bliskie.

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Jakub Kulesza


 

Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Zbigniew Trybel

Urodził się w 1965 roku. Szkołę podstawową i średnią (technikum mechaniczne) ukończył w Nidzicy. Należał do Piłkarskiego Klubu "Start" Nidzica, do klubu szachowego "Łyna" oraz był członkiem sekcji podnoszenia ciężarów. Studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa ukończył w 1993 roku. Jest również absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, kierunek: wychowanie fizyczne. Jest trenerem piłki nożnej UEFA B oraz instruktorem koszykówki. W 2003 roku został laureatem plebiscytu Gazety Pomorskiej, Radia GRA oraz Agencji GRA na Najlepszego Nauczyciela w Toruniu. W roku 2012 został nauczycielem dyplomowanym.


 

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
mgr Alina Piekańska

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia rosyjska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami i marketingu, a w 2008 r. studia podyplomowe w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Od kilku lat związana z ZSG-H w Toruniu, w którym pracuje jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i języka rosyjskiego. Od 2011 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami filologii rosyjskiej UMK Elementy glottodydaktyki i Dydaktykę przedmiotową.Uwielbia podróże.


 

Nauczyciel biologii
mgr Marzena Makowska

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek biologia, specjalizacja biologia molekularna. W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie socjoterapii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a w 2013 r. kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli, uprawniający do nauczania przyrody. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny z biologii. Od wielu lat związana z Zespołem Szkół nr 1 w Toruniu.


 

Nauczyciel języka polskiego
mgr Alina Bartosiak-Konkolewska


Nauczyciel języka polskiego
mgr Krzysztof Bogalecki

Absolwent Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską - badawczą napisał z fonetyki i fonologii języka polskiego. Od 15 lat godzi pracę nauczyciela języka polskiego z pracą przed mikrofonem, kamerą i na scenie. Jego pasją są media i wystąpienia publiczne, a największym marzeniem zostać Rzecznikiem Prasowym Stolicy Apostolskiej. Pasjonat filozofii Diogenesa z Synopy i jak mawiał Horacy "kraju Italów".


 

Nauczyciel fizyki i informatyki
mgr Krzysztof Jaroszewski

Rodowity torunianin. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - studia magisterskie z fizyki, specjalność fizyka laserów i optoelektronika. Absolwent studiów podyplomowych z informatyki stosowanej na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Praktyk prowadzący od 2007 r. własną działalność świadcząc usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych.
Ceni spokój i ciszę. Miłośnik jazzu, entuzjasta nowych technologii. Nie stroni od książki, wolny czas spędza z rodziną lub na intensywnej jeździe rowerem MTB w podtoruńskich lasach.


 

Nauczyciel języka hiszpańskiego
mgr Izabela Daroń-Wojciechowska

 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, która powołanie odnalazła w nauczaniu języków obcych, zwłaszcza języka hiszpańskiego, który studiowała w NKJO w Bydgoszczy. Posiadaczka najwyższego stopnia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C2 (DELE SUPERIOR). Uczestniczka wielu kursów języka hiszpańskiego odbywających się w Hiszpanii. Miłośniczka literatury i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Związana rodzinnie z Wenezuelą. Czas wolny poświęca wychowaniu dwóch córek, pogłębianiu znajomości języków obcych m.in. angielskiego i francuskiego.


 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Magdalena Woźniak

Rodowita torunianka. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, a następnie studiów magisterskich nw Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek pedagogika, specjalizacja: metody komputerowe w edukacji szkolnej oraz edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego. W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie na UMK w Toruniu. Nauczyciel dyplomowany, do 2014 r. nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu, obecnie związana z Zespołem Szkół nr 14.


 

Nauczyciel języka łacińskiego
mgr Dorota Rybacka

Absolwentka filologii klasycznej oraz wieloletni wykładowca języka łacińskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2002 roku współpracuje z Europejską Szkołą Kształcenia Korespondencyjnego jako korektor na kursie łaciny. Lubi pracę dydaktyczną i wspólne z uczniami odnajdywanie śladów języka starożytnych Rzymian oraz dziedzictwa antyku w różnych obszarach życia. Wolne chwile poświęca na doskonalenie  znajomości języków obcych oraz rękodzieło.


 

Nauczyciel historii
mgr Zbigniew Milkiewicz

Słupszczanin, absolwent historii w 1990 r. Jego pasjami historycznymi są mediewistyka, sarmatyzm, epoka napoleońska oraz XIX wiek. Od 2000 roku współtworzy projekty wymiany międzynarodowej (Comenius, Erasmus+). Jest wielbicielem kryminału historycznego, dziejów Torunia oraz kotów.


 

Nauczyciel chemii
mgr Ewa Wawrzyniak

 


 

Nauczyciel wiedzy o kulturze
mgr Ryszard Imiela

Absolwent Wydziału Humanistycznego studiów historycznych UMK, które ukończył w 1981 roku, broniąc pracę magisterską z zakresu epigrafiki
w Katedrze HIstorii Starożytnej, pod kierunkiem prof. Marii Jaczynowskiej. Pracę pedagogiczną zaczynał w szkolnictwie podstawowym, a od kilkunastu lat kontynuuje ją w szkolnictwie ponadpodstawowym. Jest absolwentem programu KOSS-250 prowadzonego przez CEO w Warszawie. W roku 2018 został laureatem pierwszej edycji plebiscytu ''Nauczyciel na medal''. Prywatnie - żonaty, ojciec trójki doroslych dzieci. Poza zainteresowaniami zawodowymi lubi muzykę i aktywność fizyczną (rower, pływanie, żeglarstwo po Mazurach, wszelkie wakacyjne wędrówki z małżonką ).