Veritas Libertas

Motto Szkół Franciszkańskich: Veritas Libertas (Prawda Wolność)

wyraża w skrócie myśl wypowiedzianą przez Chrystusa, a zapisaną w Ewangelii wg św. Jana:

"Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8, 32).

Święty Papież Jan Paweł II zapytany przez francuskiego dziennikarza André Frossarda, jakie słowa

 z Pisma świętego wydają Mu się najważniejsze, bez wahania przywołał właśnie te Jezusowe słowa: "Prawda was wyzwoli".

Słowa te mówią, że między poznaniem i przyjęciem przez człowieka prawdy o Bogu i o sobie samym, a zdobyciem duchowej wolności istnieje nierozerwalny związek. Prawda jest warunkiem wolności.

Człowiek żyjący w prawdzie jest człowiekiem wolnym.

Veritas Libertas to wartości określające horyzont naszej wspólnej pracy w służbie Bogu i człowiekowi, pracy, której pierwszym etapem jest rzetelne poznawanie świata w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania.

Pobierz Veritas Libertas jako dokument PDF.